DO WIADOMOŚCI PRZEKAZUJEMY PISMO OTRZYMANE MAILOWO W DNIU 17.01.2024.

CECHY _ Zrzeszone w MIRiP w Krakowie

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczynającym się okresem składania dokumentów do egzaminu czeladniczego przez uczniów klas III branżowych szkół przekazujemy do wiadomości pismo,  które zostało wysłane do wszystkich szkół z którymi współpracujemy.

!!!! W przypadku uczniów którzy kończą naukę zawodu   później niż 31 sierpnia  2024r  –  należy złożyć PODANIE O SKRÓCENIE UMOWY  ( DRUK W ZAŁ. ) –  w tym samym czasie co dokumenty do egzaminu  ( w czerwcu należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły).          Opłata za wydanie decyzji o skróceniu wynosi 40 zł. Przekazujemy również  informację:

Nowe stawki opłat za egzaminy od 16.01.2024 roku wynoszą:

Egzamin czeladniczy 969,46 zł
Egzamin mistrzowski 1938,94 zł

Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej 484,73 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50% opłaty pierwszej 969,46 zł.

Wydział Oświaty i Kwalifikacji
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

zał. :