Zaświadczenia o ukończeniu nauki w rzemiośle

Informujemy, iż można już odbierać zaświadczenia o ukończeniu nauki w rzemiośle.

Poniżej do pobrania wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego oraz informacja o wymaganych dokumentach