Ważne, przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

Jeżeli chcą Państwo zatrudnić osoby z Ukrainy , przybyłe po 24.02.2022  mają Państwo obowiązek zgłoszenia ich do Urzędu Pracy na druku „powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”.

Powiadomienie składa pracodawca lub jego pełnomocnik do  urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca, za pomocą systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje: https://wieliczka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/powierzenie-pracy-na-podstawie-powiadomienia