Szkolenie PIERWSZA POMOC!!!

Zapraszamy na szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia te są wymagane i egzekwowane przez organy kontrolne ( Państwową Inspekcję Pracy).

Obowiązek uczestnictwa w takim szkoleniu wynika z:

  • Art. 209 paragraf 1 Kodeksu Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
  • Paragraf 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r.

Tematyka Szkolenia:

  • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
  • bezpieczeństwo miejsca zdarzenia,
  • podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem ADE oraz pozycja boczna u dorosłych, dzieci i niemowląt
  • zadławienia u dorosłych, dzieci i niemowląt

Szkolenie odbędzie się 30.01.2020r. o godz. 16:00 w Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, ul. Limanowskiego 11.

Koszt jednego uczestnika wynosi 150 zł

Chętnych na szkolenie prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 24.01.2020 r. do Biura Cechu, tel. 12 278 42 41, e-mail: cech.wieliczka@wp.pl