Zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2020r.

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady muszą uzyskać wpis do Rejestru-BDO. Podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe można znaleźć na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Pismo ws wpisu do Rejestru BDO: https://bit.ly/2pz8c10

Źródło: https://zrp.pl/rejestr-bdo/