Niższy ZUS uzależniony od przychodu

Informujemy i przypominamy, że osoby o niskich przychodach, które nie przekraczają 67 500 zł za rok 2019 a rozliczają się w formie ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów mogą składać wnioski o niższy ZUS uzależniony od przychodu.

Termin złożenia wniosku do ZUS do 08.01.2020 r.