Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji w BDO

Najnowsze informacje : https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf