Kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego

Informujemy, że w dniu 04 września 2023 o godz. 08.00 w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie rozpoczyna się kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego w branży motoryzacyjnej, fryzjerskiej, stolarskiej.

Przypominamy , że informacja dotyczy pracowników młodocianych nie uczęszczających do szkoły branżowej tylko na kurs teoretyczny.

Zgłoszenie należy złożyć w M.I.Rz.i P. w Krakowie na ul. Św. Anny 9.