Od 26.06.2023r. rozpoczynamy spisywanie umów o praktyczną naukę zawodu

Niezbędne dokumenty od ucznia to:

* świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

* zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu / pracy w danym zawodzie;

* dla uczniów z rocznika 2009, niezbędna będzie informacja /zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

* kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia lub dowód osobisty ucznia do wglądu;

* pesel ucznia;

* adres zamieszkania

* adres szkoły do której będzie uczęszczał

Opłata za spisanie umowy pobierana od rodzica 110 zł