UWAGA

Przypominamy wszystkim Rzemieślnikom i Przedsiębiorcom zrzeszonym w Cechu, że w najbliższy piątek (23.06.2023) o godz. 16:30 odbędzie się Sprawozdawczo – WYBORCZE Walne Zgromadzenie Członków Cechu.

Prosimy o niezawodne przybycie!