WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Wieliczka, dnia 05.05.2022 r.

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie §26 Statutu Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców  w Wieliczce i uchwały Zarządu Cechu Nr 2 z dnia 03.03.2022 r. zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. (piątek).

Miejsce zebrania : Sala konferencyjna Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczceprzy ul. Limanowskiego 11.

Początek zebrania: godz. 17.00 – pierwszy termin

Zawiadamiamy, że w biurze Cechu przy ul. Limanowskiego 11 od dnia 26.05.2022r. i na sali obrad w dniu Zebrania Członków od godz. 16:00 wyłożone będą następujące materiały:

  • Sprawozdanie finansowe za rok 2021,
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu,
  • Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Cechu z dnia 10.09.2021r.
  • Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu w dniu 10.09.2021r.
  • Proponowane projekty uchwał

            W przypadku nie dojścia do skutku  Walnego Zgromadzenia Członków Cechu  w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej Statutem Cechu liczby członków, Zebranie odbędzie się w dniu 10.06.2022r. o godz. 17:30 (drugi termin), które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

Przypominamy, iż członkowie, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych powyżej trzech miesięcy, zostają pozbawieni prawa głosowania i wybieralności do organu Cechu.

Prosimy o punktualny i niezawodny udział w Walnym Zgromadzeniu.

                                                                                                    Starszy Cechu

                                                                                                    Roman Koszyk