JUBILEUSZ XXXV- lecia

W DNIU 24.04.2022R. POWIATOWY CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W WIELICZCE OBCHODZIŁ TRADYCYJNE ŚWIĘTO RZEMIOSŁA ORAZ JUBILEUSZ XXXV-LECIA CECHU.

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystościach oraz zaszczycenie nas swoją obecnością Ks. Proboszczowi Wojciechowi Olszewskiemu, Pani Urszuli Ruseckiej – Posłance na Sejm RP, Panu Adamowi Kociołkowi – Staroście Powiatu Wielickiego, Panu Arturowi Koziołowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka wraz z Zastępcą – Panem Piotrem Krupą, Pani Renacie Gawlik – Wójtowi Gminy Biskupice, Panu Grzegorzowi Piętak – Zastępcy Wójta Gminy Gdów, a także Panu Januszowi Kowalskiemu – Wiceprezesowi Związku Rzemiosła Polskiego, Prezesowi Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Panu Zbigniewowi Pyrek – Członkowi Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Pani Beacie Klepka – Członkowi Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie, Pani Justynie Podlińskiej oraz Panu Tomaszowi Kowalik

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce podczas uroczystości został odznaczony najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – szablą im. Jana Kilińskiego, również Pan Marek Lasoń – Podstarszy Cechu otrzymał za swe szczególne zasługi – szablę im. Jana Kilińskiego.

Odznaczeniami rzemieślniczymi za swe zasługi zostali również odznaczeni członkowie Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce:

Honorowa odznaka Rzemiosła: Zofia Ciulemba, Urszula Hojoł, Agnieszka Molek-Rusin, Marek Partyka, Mariusz Sosnowski, Janusz Matulka, Grzegorz Łokas, Adam Dziadur

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego: Piotr Ptak, Jacek Woźniak, Celina Nędza, Ewa Dziedzic, Bogusław Bułat

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego: Alicja Kostecka, Lesław Orzechowski