Spotkanie noworoczne Przedsiębiorców i Rzemieślników zrzeszonych w Wielickim Cechu 17.01.2020 r.