Szkolenie on- line nt. ochrony praw własności intelektualnej

Na prośbę Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informujemy o szkoleniu on-line które odbędzie
się w czwartek 20 maja w godzinach 10.00-12.00.

Szkolenie będzie miało charakter zamknięty i jest dedykowane dla
właścicieli firm rzemieślniczych i przedstawicieli organizacji samorządu
gospodarczego rzemiosła, z założeniem by treści prezentowane w trakcie
webinarium były bliskie i przydatne rzemieślnikom. Na wniosek Związku
Rzemiosła Polskiego osoby prowadzące szkolenie mają uwzględnić aspekty
biznesowe i praktyczne. Szkolenie ma między innymi pomóc w
uświadomieniu, że patenty, rejestracja znaków towarowych czy
przemysłowych i inne formy ochrony własności intelektualnej są potrzebne
dla wsparcia rozwoju firmy oraz osiągania wymiernych, zwiększonych
zysków.

W trakcie szkolenia przewiduje się możliwość zadawania pytań. Pytania
można także zgłaszać wyprzedzająco dla zapewnienia, by uczestnicy
szkolenia uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia. Szkoleniowcy
otwarci są na przykłady z naszego środowiska, na pomysły i konkretne
zagadnienia, w tym przypadki wzięte z życia firm rzemieślniczych
działających w różnych branżach rzemieślniczych. Uwagi i propozycje mogą być zanonimizowane i uogólnione.


Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:  romaniuk@zrp.pl z kopią na zrp@zrp.pl.