WYKAZ ZMIAN PODATKOWYCH ( na podstawie materiałów przesłanych przez MIRziP)

1 września 2019 r.

Każdy przedsiębiorca musi mieć w banku rachunek firmowy.

 • Należy zgłosić posiadany firmowy rachunek bankowy do Urzędu
  Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG/NIP-8
  *Wszystkie płatności powyżej 15.000 zł w ramach jednej transakcji
  handlowej należy dokonać na rachunek bankowy zgłoszony poprzez
  sprzedawcę do Urzędu Skarbowego.
 • Powstanie Biała Lista podatników Vat
  1 LISTOPADA

1 listopada 2019 r.

 • Likwidacja stawki „odwrotne obciążenie”
 • Węgiel, koks, brykiet, części samochodowe, akumulatory, odpady i usługi
  budowlane uznano za towary/ usługi wrażliwe w podatku VAT
 • Za towary i usługi wrażliwe o wartości powyżej 15.000 zł w ramach jednej
  transakcji handlowej należy płacić jedynie poprzez Split Payment,
  Podzielna Płatność, w skrócie SP specjalny
  rodzaj przelewu
 • Za pomocą SP można zapłacić wszystkie faktury konkretnego kontrahenta
  z danego miesiąca oraz ZUS, PIT, CIT i VAT
 • Na fakturze typu SP musi pojawić się dopisek „mechanizm podzielonej
  płatności”. Brak dopisku skutkuje karą pieniężną

1 stycznia 2020 r.

 • Wszystkie warsztaty samochodowe mają obowiązek stosowania kas
  fiskalnych on-line
  a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony donapędu silników spalinowych.
  c) myjnie
  d) stacje diagnostyczne które równiez wymieniaja części
  (wszystko związane z samochodami)
 • Faktura zapłacona na rachunek niezgłoszony nieodwołalnie nie może
  pójść w koszty
 • Faktura zapłacona inaczej niż SP, jeśli występował obowiązek,
  nieodwołalnie nie może pójść w koszty
  Nie wolno wystawić dla firmy faktury VAT do paragonu, na którym nie ma NIP. Za złamanie przepisu płaci się podwójnie VAT z danej faktury
 • Każdy podatnik ma obowiązek płacić wszystkie podatki na przypisany mu, indywidualny numer rachunku bankowego (podobnie jak w ZUS)

1 kwietnia 2020 r.

 • Należy sprawdzić wszystkie stosowane stawki VAT, ponieważ zostaje
  wprowadzona ich nowa matryca
  *Deklaracja VAT oraz plik JPK_VAT zostają zastąpione plikiem JPK_VDEK
  *Błędy dużej wagi w JPK_VDEK niepoprawione w ciągu 14 dni będą karane
  grzywną 500 zł.

1 lipca 2020 r.

 • Handlujący węglem oraz gastronomią ma obowiązek stosowania kas
  fiskalnych on-line
 • Firmy zatrudniające między 20 a 49 pracowników mają obowiązek
  uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 stycznia 2021 r.

*Fryzjerzy, kosmetyczki, usługi budowlane, lekarze i pracownicy mają
obowiązek stosować kasy fiskalne on-line.
*Firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników maja obowiązek
uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 stycznia 2023 r.

Wszyscy podatnicy mają obowiązek stosować kasy fiskalne on-line