WYKAZ ZMIAN PODATKOWYCH ( na podstawie materiałów przesłanych przez MIRziP)

1 września 2019 r.

Każdy przedsiębiorca musi mieć w banku rachunek firmowy.

  • Należy zgłosić posiadany firmowy rachunek bankowy do Urzędu
    Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG/NIP-8
    *Wszystkie płatności powyżej 15.000 zł w ramach jednej transakcji
    handlowej należy dokonać na rachunek bankowy zgłoszony poprzez
    sprzedawcę do Urzędu Skarbowego.
  • Powstanie Biała Lista podatników Vat
    1 LISTOPADA

1 listopada 2019 r.

  • Likwidacja stawki “odwrotne obciążenie”
  • Węgiel, koks, brykiet, części samochodowe, akumulatory, odpady i usługi
    budowlane uznano za towary/ usługi wrażliwe w podatku VAT
  • Za towary i usługi wrażliwe o wartości powyżej 15.000 zł w ramach jednej
    transakcji handlowej należy płacić jedynie poprzez Split Payment,
    Podzielna Płatność, w skrócie SP specjalny
    rodzaj przelewu
  • Za pomocą SP można zapłacić wszystkie faktury konkretnego kontrahenta
    z danego miesiąca oraz ZUS, PIT, CIT i VAT
  • Na fakturze typu SP musi pojawić się dopisek “mechanizm podzielonej
    płatności”. Brak dopisku skutkuje karą pieniężną

1 stycznia 2020 r.

  • Wszystkie warsztaty samochodowe mają obowiązek stosowania kas
    fiskalnych on-line
    a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
    b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony donapędu silników spalinowych.
    c) myjnie
    d) stacje diagnostyczne które równiez wymieniaja części
    (wszystko związane z samochodami)
  • Faktura zapłacona na rachunek niezgłoszony nieodwołalnie nie może
    pójść w koszty
  • Faktura zapłacona inaczej niż SP, jeśli występował obowiązek,
    nieodwołalnie nie może pójść w koszty
    Nie wolno wystawić dla firmy faktury VAT do paragonu, na którym nie ma NIP. Za złamanie przepisu płaci się podwójnie VAT z danej faktury
  • Każdy podatnik ma obowiązek płacić wszystkie podatki na przypisany mu, indywidualny numer rachunku bankowego (podobnie jak w ZUS)

1 kwietnia 2020 r.

  • Należy sprawdzić wszystkie stosowane stawki VAT, ponieważ zostaje
    wprowadzona ich nowa matryca
    *Deklaracja VAT oraz plik JPK_VAT zostają zastąpione plikiem JPK_VDEK
    *Błędy dużej wagi w JPK_VDEK niepoprawione w ciągu 14 dni będą karane
    grzywną 500 zł.

1 lipca 2020 r.

  • Handlujący węglem oraz gastronomią ma obowiązek stosowania kas
    fiskalnych on-line
  • Firmy zatrudniające między 20 a 49 pracowników mają obowiązek
    uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 stycznia 2021 r.

*Fryzjerzy, kosmetyczki, usługi budowlane, lekarze i pracownicy mają
obowiązek stosować kasy fiskalne on-line.
*Firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników maja obowiązek
uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 stycznia 2023 r.

Wszyscy podatnicy mają obowiązek stosować kasy fiskalne on-line