Egzamin fryzjerski sprawdzający

W dniach 28.05.2019r. oraz 29.05.2019r. odbyły się w Wielickim Cechu egzaminy sprawdzące w zawodzie fryzjer dla uczniów klas: I, II, III. Egzamin obejmował program przewidziany dla poszczególnych klas. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik z egzaminu.

Dziękujemy komisji egzaminacyjnej w skład której wchodziły Panie: Celina Nędza, Małgorzata Mikuła, Urszula Hojoł, Agata Jarecka.