Przypominamy !!! Walne Zgromadzenie Członków Cechu – 07.06.2024 godz. 17:00 w Cechu