Piotr Ptak przedstawicielem Cechu w Radzie Przedsiębiorców