Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

Rekrutacja

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce ogłasza  nabór do projektu.

 

I tura rekrutacji: 17.05.2016 r. - 15.06.2016 r.
Planowana liczba miejsc w I turze: 20-40 miejsc

-------------------------------------------------------------------------------

II tura rekrutacji: 01.07.2016r. - 15.07.2016r.

Planowana liczba miejsc w II turze: 15-40 miejsc

-------------------------------------------------------------------------------

 

III tura rekrutacji: 01.08.2016r. - 16.08.2016r.

Planowana liczba miejsc w III turze: 15-40 miejsc

-------------------------------------------------------------------------------

 

IV tura rekrutacji: 01.09.2016r. - 15.09.2016r.

 Planowana liczba miejsc w IV turze: 15-60 miejsc

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

V tura rekrutacji: 01.10.2016r. - 17.10.2016r.

Planowana liczba miejsc w V turze: 15-60 miejsc

 

--------------------------------------------------------------------------

 

VI tura rekrutacji: 02.11.2016r. - 18.11.2016r.

Planowana liczba miejsc w V turze: 15-60 miejsc

----------------------------------------------------------------------------

VII TURA REKRUTACJI: 28.11.2016 - 31.12.2016

---------------------------------------------------------------------------

VIII TURA REKRUTACJI: 01.01.2017 - 31.01.2017

----------------------------------------------------------------------------

IX TURA REKRUTACJI: 01.02.2017 -28.02.2017

----------------------------------------------------------------------------

 X TURA REKRUTACJI: 01.03.2017 - 21.03.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

XI TURA REKRUTACJI: 22.03.2017 - 10.04.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

XI TURA REKRUTACJI: 12.04.2017 - 20.04.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

XIII TURA REKRUTACJI: 21.04.2017 - 30.04.2017

---------------------------------------------------------------------------

XIV TURA REKRUTACJI: 18.10.2017 - 19.10.2017

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Nie czekaj! Zgłoś się teraz! Ilość miejsc ograniczona.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i dostarczyć do Biura projektu formularz zgłoszeniowy (pobierz).
Kandydaci do projektu powinni zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (pobierz).

Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie w biurze projektu:
ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka
w godzinach od 8.00 - 16.00
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia dokumentów do Biura projektu.
 
Dokumenty rekrutacyjne podlegać będą ocenie formalnej i ocenie spełnienia kryteriów merytorycznych, na podstawie której zostaną utworzone listy rankingowe Uczestników projektu.
 
Informacje na temat projektu oraz rekrutacji udzielane są pod nr telefonu: 725 559 733.

Załączniki: