Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

O projekcie

O projekcie:

"Procesy + kompetencje + innowacyjność = adaptacyjność"

 

Projekt „Procesy + kompetencje + innowacyjność = adaptacyjność”
jest realizowany przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w 
partnerstwie z Firmą Szkoleniową Gamma. Jego celem jest podniesienie 
zdolności adaptacyjnych w 50 mikro, małych i średnich
przedsiębiorstwach z województwa małopolskiego oraz ich 150 pracowników
przez zastosowanie modelu zwiększającego potencjał adaptacyjny na poziomie
strategii i procesów, kompetencji i zarządzania innowacjami. Projekt jest realizowany od lipca 2014 roku do czerwca 2015 roku. Projekt jest skierowany do przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu w Wieliczce. Uczestnikiem projektu może być pracodawca oraz skierowany pracownik. W ramach realizowanych działań przewidziano: - pogłębioną analizę potrzeb przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie - cykl szkoleń i konsultacji - doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zidentyfikowanych potrzeb - konferencję upowszechniającą działania wypracowane w ramach projektu. Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczestników, realizowane w ramach pomocy de minimis. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

baner pokl