Kontakt

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 11
tel./fax: (12) 278-42-41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Nr konta: 71 8591 0007 0070 0023 9758 0003

Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

MARR - Punkt konsultacyjny

1) informacje na temat środków dostępnych w ramach programów krajowych oraz Unii Europejskiej:

 • założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
 • wybór odpowiedniego programu do sfinansowania planowanego projektu,
 • zasady i zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/działania (rodzaj kwalifikowanych działań, podmiotów, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania, maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem, inne warunki, ograniczenia)
 • dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji,
 • możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego jako uzupełnienie wkładu własnego (kredyty, pożyczki itp.)
 • zasady przygotowywania wniosku oraz sprawdzenie poprawności jego wypełniania,


2) informacje związane z zakładaniem, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (aspekty prawne, finansowe, marketingowe itp.)

 • omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • charakterystyka poszczególnych form prawnych działalności gospodarczej, form opodatkowania,
 • prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,
 • wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania oraz prowadzenia firmy,


3) informacje specjalistyczne o charakterze proinnowacyjnym, proeksportowym, dofinansowanie szkoleń, informacje o instytucjach wspierających przedsiębiorczość).

Punkt czynny jest w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 10-16.
Na spotkanie można się umówić osobiście w Cechu lub pod numerem telefonu (012) 278-42-41.

 

 

 

Działające wg nowych zasad Punkty Konsultacyjne KSU znacząco poszerzyły swój zakres usług: oprócz usług informacyjnych dotyczącą rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, nowością są jednak trzy nowe usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka nad klientem.

Celem usługi doradczej pod nazwą
asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Klient może otrzymać doradztwo dotyczące:

 • konsultacji profilu planowanej działalności gospodarczej (analizy pomysłu w kontekście zasadności prowadzenia,

 • potrzeb rynku i konkurencji, ewentualne korekty pomysłu),

 • przeprowadzenia analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń planowanej działalności,

 • pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia i dokumentów niezbędnych do rejestracji/rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym korzystania z bazy CEIDG.

Druga usługa doradcza to asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest ona skierowana do już działających przedsiębiorców i obejmuje doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy. Po wcześniejszym przeprowadzeniu diagnozy potrzeb biznesowych klienta konsultanci PK KSU mogą wesprzeć przedsiębiorcę w zakresie:

 •     formalno-prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy,

 •     marketingu,

 •     organizacji oraz

 •     finansowania przedsiębiorstwa

Trzecia nowość to usługa informacyjna opieka nad klientem, obejmująca pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz w skorzystaniu ze specjalistycznej usługi (doradczej, szkoleniowej, finansowej). Punkty Konsultacyjny KSU informują o zasadach korzystania z wybranej przez klienta usługi specjalistycznej, jej zakresie, czasie trwania, zasadach finansowania, możliwych efektach itp. Pomagają też klientom w umówieniu się z usługodawcą specjalistycznym, przedstawią takiemu usługodawcy potrzeby klienta, będą monitorować dalsze losy klienta w procesie korzystania z tej usługi, kontaktując się z nim i udzielając dodatkowych, potrzebnych informacji.

Usługi informacyjne świadczone przez PK KSU pozostaną bezpłatne. Z kolei usługi doradcze są dofinansowane do 90%, czyli koszt klienta wyniesie jedynie (maks.) 240 zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze stronę https://malopolska.ksu.parp.gov.pl/