Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

17.03.2019 r. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa

Głównym celem konkursu jest umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu posiadanych umiejętności praktycznych w zawodzie fryzjer. Celem konkursu jest także: - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, - motywowanie uczestników do podejmowania twórczych zadań, - wykazanie się umiejętnościami wykonania określonych prac oraz sprawnego posługiwania się narzędziami, - trening umiejętności organizowania stanowiska pracy w celu wypełnienia określonego zadania, - uświadomienie uczestnikom Konkursu potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji, – wymiana doświadczeń między uczestnikami Konkursu.


Termin Konkursu: 17.03.2019 r., rozpoczęcie o godzinie 10.00, rejestracja uczestników od 9.00-9.30.

Miejsce: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie


Termin zgłoszeń uczestników do 28 lutego 2019 roku. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły oraz regulamin dostępne w Biurze Cechu