Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

Zebranie Delegatów 2010

 

W dniu 12.06.2010 odbyło się Zebranie Delegatów Cechu. Zostało udzielone absolutorium Zarządowi Cechu, podjęto 22 uchwały.  

Zaproszenie

Działając na podstawie § 26 Statutu Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce i uchwały Zarządu Cechu Nr 4/2010 z dnia 08.04.2010r. zwołuję Zebranie Delegatów Cechu, które odbędzie się 12 czerwca 2010r.  Miejsce zebrania: Sala konferencyjna Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiebiorców w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 11, początek zebrania: godz.14.30 - pierwszy termin.  W przypadku nie dojścia do skutku Zebrania Delegatów w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej Statutem Cechu liczby delegatów, Zebranie odbędzie się w dniu 12.06.2010 o godz. 15.00 (drugi termin) które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych delegatów.  Prosimy o punktualny i niezawodny  udział.