Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

Płatne STAŻE , bezpłatne SZKOLENIA

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce informuje, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp. Z o.o. realizuje projekt pn. „BLIŻEJ PRACY – aktywizacja zawodowa mieszkańców woj. małopolskiego”

Projekt skierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiaty: miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, proszowicki, wielicki, należących do co najmniej jednej z następujących grup:

  1. Os. Pow. 50 r.ż.
  2. Os. Długotrwale bezrobotne
  3. Os. Niepełnosprawne
  4. Os. o nistkich kwalifikacjach
  5. Kobiety 

W ramach projektu uczestnik może zostać objęty następującymi formami wsparcia:

- PŁATNE staże – 4 i 6 miesięczne – z możliwością późniejszego zatrudnienia

- BEZPŁATNE szkolenia  – dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz rynku pracy – możliwe STYPENDIUM szkoleniowe

- Indywidualna diagnoza potrzeb i opieka doradcy zawodowego

- pośrednik pracy i inne indywidualne formy wsparcia zgodnie z potrzebami

DODATKOWO:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

- min. 3 oferty pracy przedstawione każdemu oraz pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych

LOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA,

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ 25.01.2018 do Biura Cechu, tel. 12 278 42 41 lub

e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING