Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

DOFINANSOWANIE - PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA, należy złożyć do właściwego urzędu miasta lub gminy w terminie do 3 miesięcy od zdania przez ucznia egzaminu czeladniczego.