Kontakt

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 11
tel./fax: (12) 278-42-41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Nr konta: 71 8591 0007 0070 0023 9758 0003

Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

Stawki, wskaźniki

Stawki , wskaźniki w 2014 roku nie uległy zmianie, będą obowiązywać takie jak i w roku 2013.

1. Skala podatkowa - bez zmian
W 2013 r. będzie obowiązywała skala podatkowa z 2012 r. z dwiema stawkami, tj. 18% i 32%.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

2. Ta sama kwota zmniejszająca podatek
Od 1 stycznia obowiązuje nadal dotychczasowa kwota zmniejszająca podatek. W skali roku wyniesie 556,02 zł.

Pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniami pracowników - PIT-2 upoważniającymi ich do obniżania zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, będą stosowali ją miesięcznie w wysokości 556,02 zł : 12 mies. = 46,33 zł.

3. Koszty uzyskania przychodów
W 2013 r. kwoty miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są takie same jak w 2012 r. tj,

  • 111,25 miesięcznie (1335 rocznie) z jednego stosunku pracy
  • 139,06 miesięcznie (1668,72 rocznie) z jednego stosunku pracy, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

4. Ważne limity na 2013r.                                                                                                                                  Wartość sprzedaży w 2013 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 150.000 zł

 5. Kasy fiskalne 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 r. wprowadza zmiany w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.   Par. 3 ust. 1 w/w rozporządzenia zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000,00 zł , a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług nie przekroczyła w proporcji do okresu wykonywania tych czynności kwoty 20.000,00 zł. Zasada proporcji dotyczy również podatników rozpoczynających działalność w 2013 roku.  W przypadku przekroczenia limitu 20.000,00 zł zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono obrót 20.000,00 zł (par. 5 ust. 1 rozporządzenia)  W praktyce wszyscy podatnicy, którzy przekroczyli limit 20.000,00 zł w roku 2012 muszą rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2013 roku.

6. Składki na ZUS 
W styczniu 2012 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia zdrowotne pozostają bez zmian, od lutego 2012 ulega podwyższeniu składka na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe.    

Wysokość składki wypadkowej dla tzw. małych płatników, czyli zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, od 1 kwietnia br. wynosi 1,93% (tj. 50% z 3,86%). 

7. Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych osób przebywających na urlopach wychowawczych

W okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, a nie kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 520 zł. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. podstawą będzie stanowiła  kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł